δημιουργικό: το στάδιο δημιουργίας καθώς και το βήμα εκκίνησης
για όλες τις εργασίες που ακολουθούν
μακέτα / επεξεργασία εικόνας

προεκτύπωση: παραλαβή, έλεγχος, μοντάζ και φωτομεταφορά ψηφιακών
αρχείων σε εκτυπωτική μεταλλική επιφάνεια (τσίγκο) μέσω CTP
ctp / χρωματικό δοκίμιο

εκτύπωση: βασικό στάδιο παραγωγής προϊόντος
4χρωμη εκτυπώση offset / εκτύπωση pantone (spot colors)
βερνίκι νερού / χρυσοτυπία / ανάγλυφο / γκοφρέ


μετεκτύπωση: το στάδιο της παραγωγής κατά το οποίο το εκτυπωμένο υλικό
δέχεται σειρά επεξεργασιών μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό προϊόν
βιβλιοδεσία (κόλλα, καρφίτσα, cover block) / κοπτική εφαρμογή
ειδική κατασκευή (κουτί, folder, καρτολίνα, self talker, mousepad, sous-verre,
sous-plat)


extra υπηρεσίες: οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία μας στον τομέα του
packing - mailing μέχρι και τη μεταφορά του τελικού προϊόντος στον πελάτη
εμφακέλωση / συσκευασία προϊόντος / mailing